Lidgelden

In deze tabel lees je een schematisch overzicht van alle lidgelden en tarieven. Concrete info betreffende deze prijzen vind je bij tennis - reservaties, lidgelden en tarieven en bij padel - reservaties, lidgelden en tarieven.

De excel 'schematisch overzicht tarieven' bevat een overzicht van alle lidgelden. Dit is het enige document dat de combitarieven vermeldt.
Wij aanvaarden enkel betalingen op rekening BE12 1430 7797 7492 met vermelding van 'lidgeld 2022 + aan te sluiten namen + tennis/padel/combi'.