Lidgelden

Lidgelden 2020:

Het lidmaatschap loopt telkens van 1 april tot 31 maart van het volgende kalenderjaar (cfr tennisvlaanderen).

Wij aanvaarden enkel betalingen via overschrijving op het rekeningnummer 
BE12 1430 7797 7492, met de vermelding Lidgeld 2020 + je naam (+ alle namen andere leden voor wie je lidgeld betaalt).

Nieuwe leden

Nieuwe leden worden vriendelijk verzocht om hun gegevens aan het clubsecretariaat door te geven. Deze gegevens zijn noodzakelijk om het lidmaatschap bij tennisvlaanderen en de bijhorende verzekering in orde te brengen. De club verbindt zich ertoe om, binnen de regels van de wet op de privacy, deze gegevens enkel te gebruiken voor de clubwerking. De gegevens worden voor geen commerciële doeleinden gebruikt. De gegevens zijn op eenvoudig verzoek te raadplegen en te wijzigen.

Het gezinstarief

Leden die opgegeven worden binnen het gezinstarief moeten behoren tot hetzelfde gezin én wonen op hetzelfde adres. Kinderen die, al dan niet gehuwd, wonen op een eigen adres kunnen niet opgenomen worden in het gezinstarief. Dit geldt ook voor gehuwde kinderen die inwonen.

Speciale voorwaarden

Bedrijven of instellingen die als "gast" in onze club komen spelen, betalen 50,00 EUR per halve dag. 

Scholen vormen een uitzondering op deze regel. Zij kunnen maximum 2 halve schooldagen per zomerseizoen gratis gebruik maken van de terreinen in het kader van de sportpromotie.

In alle gevallen moet minimum 14 dagen voor datum een aanvraag gericht worden aan het clubsecretariaat

Elk lid mag 2 x per seizoen een gast uitnodigen aan volgende voorwaarden:

• de gast betaalt 5 € per uur tijdens de zomer en 7,5 € in de winter
• een gast kan per seizoen maximum 2 maal worden uitgenodigd.

Mochten hierover nog vragen zijn, dan kan u steeds contact opnemen met:
info@denbruul.be